شطرنج‌

این پیاده می‌شود، آن وزیر می‌شود ٫ صفحه چیده می‌شود، دار و گیر می‌شود

شطرنج (۲)

شعری از محمدکاظم کاظمی   این پیاده می‌شود آن سوار می‌شود صفحه چیده می‌شود گیر و دار می‌شود   این