قند پارسی / آب

برنامهٔ قند پارسی رادیو دری. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات. شعر «آب» از سهراب سپهری.