قند پارسی ۸

قصیدهٔ «جسم و جان» از سنایی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات