برچسب: زبان فارسی

آب در هاون

آب در هاون

در حاشیۀ تصمیم‌های اخیر دولت افغانستان برای پاکسازی زبان   سخن اول پیش از همه چیز یک نکته را روشن ...

مقالات ادبی