پالایش زبان فارسی در افغانستان امروز

مادر این نوشته می‌کوشیم که ببینیم پالایش‌ زبان فارسی افغانستان، تا چه مایه ضرورت دارد و تا چه حد به صلاح و منفعت ماست‌. در چه حوزه‌هایی باید این کار را کرد و در چه حوزه‌هایی باید آمادگی پذیرش واژگان بیگانه را داشت‌.

آب در هاون

در حاشیۀ تصمیم‌های اخیر دولت افغانستان برای پاکسازی زبان   سخن اول پیش از همه چیز یک نکته را روشن