در سوگ آینه

در سوگ امام خمینی(ره) امشب خبر کنید تمام قبیله را بر شانه می‌برند امام قبیله را ای کاش می‌گرفت به

اهل بیت بهار

در سوگ امام خمینی(ره) شعر «اهل بیت بهار» در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در اولین روز درگذشت حضرت امام خمینی(ره) سروده