بادا بادا

آهنگ بادا بادا، یکی از آهنگ‌های رایج در عروسی‌ها، در دو نسخه