آمد و رفت‌…

شعری از محمدکاظم کاظمی، به مناسبت سالگرد شهادت علی (ع)