برچسب: آستا برو

عرش اگر باشم‌، زمین آسمان بیدلم‌ (دو اجرا)

آستا برو

«آستا برو» (آهسته برو) یک آهنگ محلی افغانی است که در مجالس عروسی و در هنگام ورود عروس و داماد ...

مقالات ادبی