لود کردن استایل‌ها از سند قبلی این‌دیزاین. تداخل و مغایرت استایل‌های این‌دیزاین و ورد، حذف استایل‌های اضافی، حذف اوررایدهای متن. حذف اوررایدهای پاورقی. استایل‌بندی به کمک جستجو و جایگزینی در پاورقی‌ها. تکنیک آهن‌ربا. تنظیمات پنجگانۀ استایل‌ها (زبان، کاراکتر دایرکشن، اوپن تایپ، فاصله خودکار، جاستیفای). غربالگری متن از نظر سه نوع از این تنظیمات به کمک جستجو و جایگزینی