«ناگفته‌های یک مرده» مجموعه سه داستان از مریم کاظمی است، با تصویرگری‌های ساره کاظمی. این کتاب در بهار ۱۴۰۰ در ۵۶ صفحه با قطع رقعی به وسیلۀ نشر شفا منتشر شده است.
در این کتاب این سه متن را می‌خوانیم: «ناگفته‌های یک مرده»، «نور و تاریکی»، «کرم خاکی به امید پروانه شدن» و این‌ها با تصویرهایی مرتبط با موضوع که کار ساره کاظمی است، همراه شده است.برای تهیۀ این کتاب می‌توانید پرداخت اینترنتی انجام دهید و کد پرداخت را با نشانی خود، به این شماره در تلگرام یا واتساپ، بفرستید
۰۹۱۵۹۱۴۷۵۶۷
به اسم ساره کاظمی
کتاب به وسیلۀ پست به نشانی شما ارسال خواهد شد.

>>> پرداخت آنلاین