ساره از کودکی استعداد نقاشی داشت، چیزی که من هیچ‌گاه نداشتم. یک بار معلم از او پرسیده بود «نقاشی‌هایت را بابایت کشیده؟» و من با خود گفتم «بنده خدا نمی‌داند که نقاشی‌ بابای ساره در حد کودکان کودکستانی است.»

این یکی از تابلوهای ساره است که با مداد طراحی شده است، حاصل سال ۱۳۹۴ یعنی شانزده‌سالگی او.