قند پارسی ۱۷

شعری از محمدحسین شهریار در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات