قند پارسی ۱

شعر قلب مادر از ایرج میرزا. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات