وارد کردن تصویر، شکستن متن در اطراف تصویر، لنگر کردن تصویر به متن، آبجکت استایل برای لنگر کردن، مدیریت لینک‌ها.