قند پارسی ۲

قطعه‌ای از انوری ابیوردی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات

قند پارسی ۱

شعر قلب مادر از ایرج میرزا. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات