قند پارسی ۱۰

شعر «غدیر» یوسفعلی میرشکاک در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۹

کعبه و حج، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

قند پارسی ۸

قصیدهٔ «جسم و جان» از سنایی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

قند پارسی ۷

شعر «آب» از سهراب سپهری. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات.

قند پارسی ۶

نگاهی به چند شعر رضوی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات.

قند پارسی ۵

شعر «ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست» از زکریا اخلاقی در برنامهٔ قند پارسی

قند پارسی ۴

بخش دوم شعر «نیایش‌واره‌ها» از سلمان هراتی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات

قند پارسی ۳

بخش اول شعر «نیایش‌واره‌ها» از سلمان هراتی. با تهیه‌کنندگی و گویندگی زینب بیات