قند پارسی / قلب مادر

برنامهٔ رادیویی قند پارسی. شعر «قلب مادر» ایرج میرزا. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.