قند پارسی، برنامهٔ ادبی رادیو دری
نگاهی به شعر «آب» سهراب سپهری
تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات
نویسنده: محمدکاظم کاظمی
تاریخ پخش: ۲۱ تیر ۱۳۹۹