برنامهٔ قند پارسی رادیو دری

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹