یکی از مشکلات کسانی که کتاب شعر کار می‌کنند، این است که شعرهای متن در ورد در داخل جدول کار شده است. برای صفحه‌آرایی در این‌دیزاین باید شعرها از جدول خارج شود و این قضیه مشکلات و ظرایف خاصی دارد. در این قسمت این مسئله به صورت مفصل توضیح داده شده و روش‌های سرعت‌بخشی به این کار به کمک ماکرو، بیان شده است.