استفاده از کلیدهای فوری، خیلی به کار سرعت و سهولت می‌بخشد. در این قسمت دربارۀ تعریف کلید فوری برای فرمان‌های منوها، فرمان‌های پنل‌ها ودیگر عملکردهای این‌دیزاین، رفع مشکل راست به چپ با کلید فوری، ذخیره کردن و انتقال کلیدهای فوری به سیستمی دیگر صحبت شده است.