بارقه‌ای از صبح دولت

نگاهی گذرا بر «نامه‌ای از لالۀ کوهی‌» مجموعه‌شعر زهرا حسین‌زاده‌ (این نقد در حوالی سال ۱۳۸۲ نوشته شد. و در

روایت زخم‌های بی‌نهایت

نگاهی به شعر دفاع مقدس، با تکیه بر سه کتاب «روایت چهاردهم»، «زخم سیب» و «این شرح بی‌نهایت» (گزیده آثار