در سوگ آینه

در سوگ امام خمینی(ره) امشب خبر کنید تمام قبیله را بر شانه می‌برند امام قبیله را ای کاش می‌گرفت به

اهل بیت بهار

در سوگ امام خمینی(ره) شعر «اهل بیت بهار» در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در اولین روز درگذشت حضرت امام خمینی(ره) سروده

پهلوان ۱۳۹۰

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی   پهلوانان شهر جادوییم‌، گام بر آهن مذاب زدیم‌ لرزه بر جان کوه افکندیم‌، بند

ستارۀ احمد

امشب مگر چه ولوله‌ در آسمان شده است؟ این گنبد سیاه، جواهرنشان شده است این گنبد سیاه، جواهرنشان شده است