در محضر دکتر شفیعی کدکنی

شنبه ۱۱ شهریور ۹۱ برایم روزی به یادماندنی بود: اولین بهره‌مندی از محضر استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی. برای خودم

شب قدر

شعری از محمدکاظم کاظمی ـ شب قدر است، شود سال دگر زنده نباشی سعی کن ای پسر خوب که شرمنده

گمشده

از زبان حضرت خدیجه کبری(س) تن و جان و سر و مالم به فدای قدمت ای شریک دو جهانم! کم