قند پارسی، برنامهٔ ادبی رادیو دری
شعر «ایوان مدائن»‌ از خاقانی
تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات
نویسنده: محمدکاظم کاظمی

تاریخ اجرا: شهریور ۱۳۹۹