تکنوازی

دو قطعه شهنای از بسم‌الله خان

Ustad-Bismillah-Khan_PatnaBeats

بهمن‌ماه ۱۳۷۳ بود. محمدحسین جعفریان کارت دعوت کنسرت بسم‌الله خان را به من داد. ایام دهۀ فجر بود و گروه‌های موسیقی از کشورهای مختلف به مراسم دهۀ فجر دعوت می‌شدند. باری دیگر هم در همین ایام در کنسرت نصرت فتح‌علی خان در تهران شرکت کردم. تصور من و جعفریان از کنسرت بسم‌الله خان هم اجرای قوالی بود و تا اواسط اجرا هم منتظر شروع قوالی بودیم. نمی‌دانستم که بسم‌الله خان نوازندۀ بزرگ شهنای است نه قوالی‌خوان. باری، با یک ضبط خبرنگاری که نوار ضبط صوت می‌خورد، همه برنامه را ضبط کردم. کیفیت ضبط بالا نبود ادامه مطلب