محمدحسین سرآهنگ

میل پیکان تیر او دارد (سه اجرا)


(سه اجرا در سه طرز) شعر: واقف لاهوری (دیوان واقف لاهوری، چاپ سنگی لاهور، ۱۳۳۸ قمری، صفحۀ ۱۳۵) آواز: محمدحسین سرآهنگ من از این آهنگ سه نسخه در سه طرز متفاوت دارم که هر سه را پیشکش دوستان می‌کنم. اجرای «آرزو در خاک» رادیویی است و دو اجرای دیگر خانگی. استاد در دو اجرا از آن، بیتی معروف می‌خواند که اکنون در فضای مجازی به نام بیدل دست به دست می‌شود، ولی از بیدل نیست. یعنی بیت «اگر بیایی و پرسی چه برده‌ای در خاک / ز خاک نعره برآرم که آرزوی تو را» شاید علت این انتساب، این باشد که بیدل خود دو غزل ادامه مطلب

معرفی استاد محمدحسین سرآهنگ


بی تکلّف همه مدهوش شود در محفل‌ چون سرآهنگ شود نغمه‌سرای بیدل‌ زنده‌یاد استاد محمدحسین سرآهنگ (۱۳۰۲ ـ ۱۳۶۱ ش‌) از بزرگان موسیقی معاصر افغانستان بود. او نه تنها در این کشور، که در کل‌ّ این قلمرو فرهنگی‌، همچون هندوستان‌، پاکستان و اخیراً ایران نیز مقام و اعتباری ویژه دارد. او از آوازخوانان کلاسیک افغانستان به حساب می‌آمد و این سبک آوازخوانی را که از حدود یک‌صد و پنجاه سال پیش در این کشور آغاز شده بود، به اوج رساند، به‌گونه‌ای که او را می‌توان هنرمند بی‌بدیل سده‌های اخیر در افغانستان دانست‌. ادامه مطلب

عرش اگر باشم‌، زمین آسمان بیدلم‌ (دو اجرا)


«عرش اگر باشم...» از آهنگ‌های معروف و ماندگار استاد سرآهنگ است، آهنگی که گویا زبان حال او هم هست و استاد با این آهنگ به بیدل ادای دین می‌کند. این شعر یک مسمط است و در دیوان بیدل به کوشش عباسی ـ بهداروند در بخش مسمط‌ها آمده است. از این آهنگ دو نسخه در دسترس من است. یکی را با نام نسخۀ «هفت پرده» می‌شناسیم، دیگری را با نام نسخۀ «راگ»، چون بلافاصله بعد از آن، یک راگ خوانده شده است. ادامه مطلب