دکلمۀ شعرها

غزلی از بیدل با دکلمۀ زینب بیات

Zaynab Bayat Radio (300-300)

این غزل که یک مرثیۀ بسیار عاطفی از بیدل است، به سفارش شاعر گرانقدر، حسین‌انصاری‌نژاد خوانده شد که داغ‌دار برادر جوانش بود و غزل‌های سوگوارۀ بیدل را تسکین دل دردمند خویش می‌یافت. از آن عزیز سپاسگزارم و برای برادر گرامی‌اش آرزوی بخشایش و رحمت الهی دارم. موسیقی زمینۀ این دکلمه، یک قطعه تکنوای شهنای از مرحوم استاد بسم‌الله خان شهنای‌نواز معروف پاکستان است. تصویری که می‌بینید، مربوط به کنسرت بسم‌الله خان و گروه او در حدود بیست سال پیش در هتل همای مشهد است که من هم در آن حضور داشتم و این عکس ادامه مطلب

گمشده

Khadijeh 01

از زبان حضرت خدیجه کبری(س) تن و جان و سر و مالم به فدای قدمت ای شریک دو جهانم! کم ما و کرمت   از تماشای چه گلزار فراز آمده‌ای؟ بوی گل می‌دهد امروز، دم و بازدمت   دست تنهای بشر! دست مرا هم بپذیر و از این دست، مبادا برسد هیچ غمت   شعب دلخواه! من و رنج مرا در بر گیر شهر گمراه! تو خوش باش به سنگ و صنمت   کفنی نیست اگر، پیرهن دوست که هست مرگ محتوم! بیا، با دل و جان می‌خرمت   دخترم! بخت تو خوش باد که تا دامن حشر عالَمی سینه‌زن ادامه مطلب